Zmiana rachunków bankowych od 01.01.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2020

Informujemy, iż od 01.01.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie nastąpi  zmiana rachunków bankowych.

Obsługę bankową realizować będzie PKO Bank Polski SA.

   1. nr rachunku: 50 1020 3958 0000 9802 0268 4553 – dotyczy odpłatności ponoszonych  za usługi opiekuńcze,  odpłatności za usługi  specjalistyczne dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, odpłatności za pomoc w formie posiłku (obiady), wpłat nienależnie pobranych   świadczeń.

   2. nr rachunku: 55 1020 3958 0000 9602 0268 4561 – dotyczy wpłat należności od dłużników  alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.