Świadczenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS
(w tym zasiłków pielęgnacyjnych) MAJ - CZERWIEC 2024 r.  

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE
DATA WYPŁATY
8 maj 14 maj
11 czerwiec 12 czerwiec

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE
MAJ - CZERWIEC 2024 r.

  A,B,C,Ć,D,E,F,G,H,I,J K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Z
ŚWIADCZENIA RODZINNE 10 - 15 maj
10 - 13  czerwiec

20 - 23 maj
17 - 20 czerwiec

FUNDUSZ ALIMENATYCJNY 8 maj
11 czerwiec

 


KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

(w tym zasiłków pielęgnacyjnych) MARZEC - KWIECIEŃ 2024 r.  

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE
DATA WYPŁATY 12 marzec 13 marzec
9 kwiecień 11 kwiecień

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE

MARZEC - KWIECIEŃ 2024 r.

  A,B,C,Ć,D,E,F,G,H,I,J K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Z
ŚWIADCZENIA RODZINNE 8 - 13 marzec
8 - 11 kwiecień
18 - 21 marzec
15 - 18 kwiecień
FUNDUSZ ALIMENATYCJNY 12 marzec
9 kwiecień

 


KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS
(w tym zasiłków pielęgnacyjnych) STYCZEŃ - LUTY 2024 r.  

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE
DATA WYPŁATY 9 styczeń 16 styczeń
8 luty 14 luty

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE
STYCZEŃ - LUTY 2024 r.

  A,B,C,Ć,D,E,F,G,H,I,J K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Z
ŚWIADCZENIA RODZINNE 9 - 12 styczeń
9 - 14 luty
16 - 19 styczeń
16 -21 luty
FUNDUSZ ALIMENATYCJNY 9 styczeń
8 luty

 


KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

 (w tym zasiłków pielęgnacyjnych) LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2023 r.  

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

DATA
WYPŁATY

9 listopad

14 listopad

 7 grudzień

12 grudzień

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE
LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2023 r.

  A,B,C,Ć,D,E,F,G,H,I,J K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Z
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
9 - 14 listopad*
7 - 12 grudzień
16 - 21 listopad*
13 - 18 grudzień

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

9 listopad
7 grudzień

* zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2023/2024 - wypłata nastąpi do końca miesiąca listopada


KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

 (w tym zasiłków pielęgnacyjnych) WRZESIEŃ - PAŹDZERNIK 2023 r.  

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

DATA
WYPŁATY

12 wrzesień

14 wrzesień

 11 październik

12 październik

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2023 r.

  A,B,C,Ć,D,E,F,G,H,I,J K,L,Ł,M,N,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Z
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
8 - 13 wrzesień
9 - 12 paźdzernik
18 - 21 wrzesień
16 - 19 październik

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

12 wrzesień
11 październik

 


 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

(W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) LIPIEC - SIERPIEŃ 2023 r.  

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

DATA
WYPŁATY

11 LIPIEC

13 LIPIEC

 9 SIERPIEŃ

9 SIERPIEŃ

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE
LIPIEC - SIERPIEŃ 2023 r.

  A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
ŚWIADCZENIA
RODZINNE

10 - 14 LIPIEC

9 - 14 SIERPIEŃ

17 - 21 LIPIEC

17 - 23 SIERPIEŃ

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
 

11 LIPIEC

9 SIERPIEŃ

  


 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS
(W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) MAJ - CZERWIEC 2023r.  

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

DATA
WYPŁATY

11 MAJ

16 MAJ

 13 CZERWIEC

14 CZERWIEC

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE
MAJ - CZERWIEC 2023r. .

 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA
RODZINNE

9 - 12 MAJ

7 - 13 CZERWIEC

16 - 19 MAJ

15 - 20 CZERWIEC

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

11 MAJ

13 CZERWIEC

 


 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS
(W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) MARZEC - KWIECIEŃ 2023r.  

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

DATA
WYPŁATY

9 MARZEC

15 MARZEC

 6 KWIECIEŃ

13 KWIECIEŃ

 

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE
MARZEC - KWIECIEŃ 2023r. .

 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA
RODZINNE

8 - 13 MARZEC

7 - 13 KWIECIEŃ

15 - 20 MARZEC

17 - 21 KWIECIEŃ

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

9 MARZEC

6 KWIECIEŃ 

 


 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

 ( W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) STYCZEŃ - LUTY 2023r.  

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIA RODZINNE

DATA
WYPŁATY

11 STYCZEŃ

17 STYCZEŃ

9 LUTY

15 LUTY

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE

STYCZEŃ - LUTY 2023r. .

 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA
RODZINNE

10 - 13 STYCZEŃ

8 - 14 LUTY

16 - 20 STYCZEŃ

15 - 20 LUTY

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

11 STYCZEŃ

9 LUTY

 


 

 KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

 ( W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022r.  

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE
DATA
WYPŁATY
9 LISTOPAD 17 LISTOPAD
13 GRUDZIEŃ 14 GRUDZIEŃ

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE

LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2022r.

  A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
ŚWIADCZENIA
RODZINNE

7 - 10 LISTOPAD

6 - 9 GRUDZIEŃ

15 - 18 LISTOPAD

14 - 19 GRUDZIEŃ

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

9 LISTOPAD

13 GRUDZIEŃ

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

( W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2022r.  

  FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ŚWIADCZENIA RODZINNE
DATA
WYPŁATY
13 WRZESIEŃ 21 WRZESIEŃ
11 PAŹDZIERNIK 19 PAŹDZIERNIK

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2022r. 

  A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
ŚWIADCZENIA
RODZINNE

8 - 13 WRZESIEŃ

10 - 13 PAŹDZIERNIK

16 - 21 WRZESIEŃ

17 - 21 PAŹDZIERNIK

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

13 WRZESIEŃ

11 PAŹDZIERNIK

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

( W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) LIPIEC - SIERPIEŃ 2022r.  

  FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
DATA
WYPŁATY
12 LIPIEC 21 LIPIEC
9 SIERPIEŃ 18 SIERPIEŃ

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE

LIPIEC - SIERPIEŃ 2022r. 

  A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
ŚWIADCZENIA
RODZINNE

11 - 14 LIPIEC

8 - 11 SIERPIEŃ

18 - 21 LIPIEC

17 - 22 SIERPIEŃ

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

12 LIPIEC

9 SIERPIEŃ

 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

( W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) MAJ - CZERWIEC 2022r.  

  FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZE
500+
DATA
WYPŁATY
11 MAJ 18 MAJ 24 MAJ
9 CZERWIEC 21 CZERWIEC *

* od czerwca 2022r. świadczenia wychowawcze realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE

NA MAJ - CZERWIEC 2022r. 

  A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż
ŚWIADCZENIA
RODZINNE

9 - 13 MAJ

8 - 14 CZERWIEC

16 - 20 MAJ

17 - 23 CZERWIEC

ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
500+

9 - 13 MAJ

 *

16 - 20 MAJ

*

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

11 MAJ

9 CZERWIEC

* od czerwca 2022r. świadczenia wychowawcze realizowane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

( W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) MARZEC - KWIECIEŃ 2022r.  

  FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZE
500+
DATA
WYPŁATY
9 MARZEC 17 MARZEC 22 MARZEC
12 KWIECIEŃ 13 KWIECIEŃ 21 KWIECIEŃ

PLANOWANY KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA RACHUNKI BANKOWE

 NA MARZEC - KWIECIEŃ 2022r.  

 

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O,P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

ŚWIADCZENIA
RODZINNE

10 - 16 MARZEC

11 - 15 KWIECIEŃ

17 - 23 MARZEC

19 - 25 KWIECIEŃ

ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
500+

10 - 16 MARZEC

11- 15 KWIECIEŃ

17 - 23 MARZEC

19 - 25 KWIECIEŃ

FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY

9 MARZEC

12 KWIECIEŃ

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS

( W TYM ZASIŁKÓW PIELĘGNACYJNYCH) STYCZEŃ - LUTY 2022r.  

<

<

  FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIA
RODZINNE