Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2

Kontakt
Nazwa Nr tel/fax
Sekretariat

tel: 44 635 28 97

fax: 44 635 28 84

Informacja w sprawie świadczeń
z pomocy społecznej

44 635 28 92
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych 44 635 28 80/ 518 705 698
Informacja w sprawie przelewów ze świadczeń rodzinnych 44 635 28 82
Inspektor Ochrony Danych
Jerzy Jaśkiewicz

44 635 28 98

Numer NIP: 769-11-06-465
REGON: 004700711

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest opublikowana w systemie ePUAP.
Adres skrytki ePUAP: /MOPS1/SkrytkaESP

Adresy e-mail

Numery rachunków bankowych 

PKO BP S.A. 50 1020 3958 0000 9802 0268 4553 -  dotyczy odpłatności ponoszonych za usługi opiekuńcze, odpłatności za  usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za pomoc w formie posiłku (obiady), oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń.

PKO BP S.A. 55 1020 3958 0000 9602 0268 4561 - dotyczy wpłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego