Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

97-400 Bełchatów, ul. Staszica 18

Kontakt
Nazwa Nr tel/fax
Sekretariat - ul. Staszica 18

tel: 44 635 51 00

fax: 44 635 28 84

Informacja w sprawie świadczeń
z pomocy społecznej

44 635 51 10
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych 44 635 28 80/ 518 705 698
Informacja w sprawie przelewów ze świadczeń rodzinnych 44 635 28 86

Inspektor Ochrony Danych

Jerzy Jaśkiewicz

44 635 51 31

 

I. Dział Pomocy Środowiskowej (Siedziba: Bełchatów, ul. Staszica 18) w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu tel. 44 635 51 09

Zespół ds. Pracy Socjalnej tel. 505 957 655; 44 635 51 07

Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Socjalnych tel.  798 910 109; 44 635 51 17

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją tel. od 44 635 51 14 do 44 635 51 18 i 44 635 5121

Zespół ds. Profilaktyki, Projektów i Sprawozdawczości tel. 505 347 586; 44 635 51 05

Zespół Asysty Rodzinnej 44 635-51-13

 

II. Dział Pomocy Usługowej (Siedziba: Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Usług tel. 518 756 539

Zespół Usług Opiekuńczych

i Wsparcia Osób Niesamodzielnych tel. 518 756 539

Zespół Realizacji Pomocy Usługowej tel. 518 756 539 

Numer NIP: 7691106465
REGON: 004700711

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest opublikowana w systemie ePUAP.

Adres skrytki ePUAP: /MOPS1/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-49561-24523-WHBST-27

Adresy e-mail

Numery rachunków bankowych 

PKO BP S.A. 50 1020 3958 0000 9802 0268 4553 -  dotyczy odpłatności ponoszonych za usługi opiekuńcze, odpłatności za  usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za pomoc w formie posiłku (obiady), oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń.

PKO BP S.A. 55 1020 3958 0000 9602 0268 4561 - dotyczy wpłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego  

Stanowisko Imię i nazwisko Kontakt
Dyrektor Sylwia Witkowska

pok. 15 tel. 44 635 51 00

ul. Staszica 18

Zastępca Dyrektora MOPS ds. Świadczeń Lidia Brózda

pok. 102 tel. 44 635 28 97

ul. Dąbrowskiego 2

Zastępca Dyrektora MOPS ds. Pomocy Środowiskowej  Jacek Ludwiczak

pok. 16 tel. 44 635 51 00

ul. Staszica 18

Główny Księgowy Renata Olczak

pok. 38 tel. 44 635 51 28

ul. Staszica 18

Zastępca Głównego Księgowego Justyna Nitecka - Gniadek

       pok. 37 tel. 44 635 51 27                 ul. Staszica 18

Kierownik Działu Organizacyjnego Maria Cegiełka

pok. 39 tel. 44 635 51 29

ul. Staszica 18

Inspektor Ochrony Danych Jerzy Jaśkiewicz

tel. 44 635 51 31

Kierownik Działu Realizacji Pomocy Małgorzata Ociepa

  pok. 40 tel. 44 635 51 30

ul. Staszica 18

Zastępca Kierownika Działu Realizacji Pomocy Marzena Kuligowska

  pok. 40 tel. 44 635 51 30

ul.Staszica 18

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Lidia Gorzelak

 pok. 12 tel. 44 635 51 04

ul. Staszica 18

Zastępca Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Agnieszka Morek

 pok. 11 tel. 44 635 51 03

ul. Staszica 18

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Magdalena Liczner

pok. 106 tel. 44 635 28 81

ul. Dąbrowskiego 2

Kierownik Działu Pomocy Usługowej Iwona Jachymska   pok. 6 tel. 44 635 28 73,  518 756 539 ul. Dąbrowskiego 2
Koordynator Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Ewa Woźniak pok. 109 tel. 44 635 28 76
ul. Dąbrowskiego 2
Kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny Ewelina Markiewicz  Świetlica Socjoterapeutyczna "STER"
ul. Okrzei 1a
 Tel. 44 632 22 29, 518 705 697
Starszy wychowawca - koordynator Iwona Ochnio Świetlica Socjoterapeutyczna "STER"
ul. Okrzei 1a
44 632 22 29
Starszy wychowawca - koordynator Dagmara Filipek  Świetlica Środowiskowa "PROMYK"
ul. Żeromskiego 2 
44 633 90 49