Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2

Kontakt
Nazwa Nr tel/fax
Sekretariat

tel: 44 635 28 97

fax: 44 635 28 84

Informacja w sprawie świadczeń
z pomocy społecznej

44 635 28 92
Informacja w sprawie świadczeń rodzinnych 44 635 28 80/ 518 705 698
Informacja w sprawie przelewów ze świadczeń rodzinnych 44 635 28 82
Inspektor Ochrony Danych
Jerzy Jaśkiewicz

44 635 28 98

 

I. Dział Pomocy Środowiskowej w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Pierwszego Kontaktu tel. 669 985 794

Zespół ds. Pracy Socjalnej tel. 505 957 655

Samodzielne Stanowisko ds. Projektów Socjalnych tel.  798 910 109

Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją tel. 669 985 764

Zespół ds. Profilaktyki, Projektów i Sprawozdawczości tel. 505 347 586

Siedziba: Bełchatów, ul. Staszica 18

II. Dział Pomocy Usługowej w ramach którego funkcjonuje:

Zespół ds. Usług tel. 518 756 539, 661 944 326

Zespół Usług Opiekuńczych

i Wsparcia Osób Niesamodzielnych tel. 518 756 539, 661 944 326

Zespół Realizacji Pomocy Usługowej tel. 518 756 539, 661 944 326

Siedziba: Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 2

 

 

Numer NIP: 769-11-06-465
REGON: 004700711

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jest opublikowana w systemie ePUAP.
Adres skrytki ePUAP: /MOPS1/SkrytkaESP

Adresy e-mail

Numery rachunków bankowych 

PKO BP S.A. 50 1020 3958 0000 9802 0268 4553 -  dotyczy odpłatności ponoszonych za usługi opiekuńcze, odpłatności za  usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za pomoc w formie posiłku (obiady), oraz wpłat nienależnie pobranych świadczeń.

PKO BP S.A. 55 1020 3958 0000 9602 0268 4561 - dotyczy wpłat należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego