Zasiłki z pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Wypłata zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS
  lipiec sierpień
Zasiłki stałe 17 14
Zasiłki celowe

4, 8, 12 (piątek), 15, 19 (piątek), 22, 24, 29, 30 

 

5, 6,7, 9 (piątek), 16 (piątek), 21, 23 (piątek), 27, 29

 

Zasiłki okresowe

ZA CZERWIEC: W TERMINACH ZASIŁKÓW CELOWYCH

ZA LIPIEC: 19 (piątek), 22, 24, 29, 30   

ZA LIPIEC: W TERMINACH ZASIŁKÓW CELOWYCH

ZA SIERPIEŃ: 21, 23, (piątek), 27, 29

 

UWAGA! W piątek kasa MOPS czynna do godziny 13.00