Zasiłki z pomocy społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Wypłata zasiłków z pomocy społecznej w kasie MOPS
  wrzesień październik
Zasiłki stałe 18 16
Zasiłki celowe

4, 9, 12, 13 (piątek), 20 (piątek), 24, 25, 27 (piątek) 

 3, 4 (piątek), 7, 8, 11 (piątek), 14, 18 (piątek), 22, 25 (piątek), 28, 29 

Zasiłki okresowe

ZA SIERPIEŃ: W TERMINACH ZASIŁKÓW CELOWYCH

ZA WRZESIEŃ: 20 (piątek), 24, 25, 27 (piątek)  

ZA WRZESIEŃ: W TERMINACH ZASIŁKÓW CELOWYCH 

ZA PAŹDZIERNIK: 22, 25 (piątek), 28, 29

 

UWAGA! W piątek kasa MOPS czynna do godziny 13.00