Praca socjalna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.