Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

Informacja - dodatek elektryczny

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przy ul. Dąbrowskiego 2 w pokoju nr 11 w godzinach:

- 7.30 - 15.30 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki,

- 7.30 - 16.30 we wtorki.

Wnioski można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie, dostępne są również w załączniku.

Wnioski opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodatek elektryczny przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny.

30 listopada 2022
PF
Czytaj więcej o: Informacja - dodatek elektryczny

UWAGA!

Przejdź do - UWAGA!

W dniu 21 listopada 2022 r. (poniedziałek)

obsługa klientów Ośrodka odbywać się

będzie do godz. 12.00.

18 listopada 2022

ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE

Przejdź do - ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE

„Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE” jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. osłabienie – chroniczne zmęczenie niewytłumaczalne stanem ogólnym i mierzalnymi parametrami, zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc – często nasilonej duszności, depresja, a nawet udar mózgu.

Stan zdrowia mieszkańców województwa, którzy przeszli chorobę, często uniemożliwia lub
w bardzo dużym stopniu utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej,
w szczególności wykonywanie pracy w różnych jej formach. W efekcie, sytuacja tych osób na rynku pracy ulega pogorszeniu, a nawet grozi wypadnięciem z rynku.

17 listopada 2022
RL

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Przejdź do - Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 14 listopada 2022 r. w Akademii Muzycznej w Łodzi, Uroczystość została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski w Łodzi i Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

Podczas wydarzenia uhonorowani zostali pracownicy, którzy w swojej działalności wyróżniają się swoim zaangażowaniem, wybitną postawą czy wysokimi standardami etycznymi, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego.

16 listopada 2022
PF
Czytaj więcej o: Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

INFORMACJA - ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM

Przejdź do - INFORMACJA - ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM

W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 z późn. zm.) informujemy, że istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

10 listopada 2022
PF
Czytaj więcej o: INFORMACJA - ZMIANY W DODATKU WĘGLOWYM