Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością - Edycja 2024

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.

"Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie:

 1. czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:

 2. prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;

 3. przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;

 4. podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.

Uczestnikami Programu mogą być:

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika.

Osoby zainteresowane (lub opiekunów) prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, tel. 044 635 28 79, tel. 518 756 539

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ”– EDYCJA 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie planuje przystąpić do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program obejmuje wsparcie uczestnika w zakresie: 

 1. czynności samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:

 2. prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełniania ról w rodzinie;

 3. przemieszczania się poza miejscem zamieszkania;

 4. podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem. 

uczestnikami Programu mogą być: 

 • osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Usługa asystencji osobistej w ramach Programu jest bezpłatna dla uczestnika.

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu tj. do dnia 15.09.2023r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, w terminie do 01.09.2023 r.

Informacji udzielają:

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie, ul. Dąbrowskiego 2, tel. 044 635 28 79, tel. 518 756 539

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu.


Niezbędne dokumenty dostępne są pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

Autor: PF