28 lip 2017

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres

  • w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

28 cze 2017

Informacja - BANK ŻYWNOŚCI

Submitted by pfrysz

Od lutego do maja 2017 roku mieszkańcy Bełchatowa mogli skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2016. Realizacją Programu zajmowało się Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR–MARKOT”, które we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie przekazało żywność dla 3402 osób.

Strony

Subskrybuj Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie RSS