21 lut 2018

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS (w tym zasiłków pielęgnacyjnych) W MARCU I KWIETNIU 2018r.

Submitted by Admin

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS (w tym zasiłków pielęgnacyjnych) W MARCU I KWIETNIU 2018r.

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O

P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

 

8 marca

19 marca

22 marca

12 kwietnia

19 kwietnia

25 kwietnia

 

PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW W MARCU I KWIETNIU 2018r. DOKONYWANE BĘDĄ W OKRESACH:

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

8 – 14 marca

19 – 26 marca

9 – 16 kwietnia

20 – 26 kwietnia

 

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie MOPS:

- 12 marca 2018r.
- 10 kwietnia 2018r.

 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (Program „Rodzina 500+)

W KASIE MOPS W MARCU I KWIETNIU 2018r.

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O

P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

7 marca

14 marca

21 marca

9 kwietnia

17 kwietnia

24 kwietnia

 

PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW W MARCU I KWIETNIU 2018r. DOKONYWANE BĘDĄ W OKRESACH:

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

8 - 14 marca

19 – 26 marca

6 – 13 kwietnia

20 – 26 kwietnia