30 paź 2017

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2017 r.

Submitted by Admin

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W KASIE MOPS (w tym zasiłków pielęgnacyjnych) W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2017r.

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O

P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

14 listopada

21 listopada

28 listopada

7 grudnia

18 grudnia

21 grudnia

PRZELEWY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW DOKONYWANE BĘDĄ DO KOŃCA DANEGO MIESIĄCA.

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kasie MOPS:

- 9 listopada 2017r.
- 11 grudnia 2017r.

 

KALENDARZ WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (Program „Rodzina 500+)

 

 

W KASIE MOPS

W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2017r.

 

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J

K, L, Ł, M, N, O

P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

7 listopada

15 listopada

23 listopada

6 grudnia

12 grudnia

19 grudnia

 

PLANOWANE PRZELEWY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH NA RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2017r. DOKONYWANE BĘDĄ W OKRESACH:

 

Pierwsza litera nazwiska

A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K

L, Ł, M, N, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z, Ź, Ż

Data wypłaty

6 – 10 listopada

16 – 22 listopada

6 – 12 grudnia

18 – 22 grudnia