28 cze 2017

Informacja - BANK ŻYWNOŚCI

Submitted by pfrysz

Od lutego do maja 2017 roku mieszkańcy Bełchatowa mogli skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogramu 2016. Realizacją Programu zajmowało się Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR–MARKOT”, które we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bełchatowie przekazało żywność dla 3402 osób.

Mieszkańcy Bełchatowa otrzymywali takie artykuły jak: makaron, ryż, herbatniki, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet, cukier, olej i ser.

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie wydawali skierowania i do pomocy żywnościowej zakwalifikowali 1535 rodzin (3302 osoby), dodatkowo ze wsparcia skorzystało 100 mieszkańców Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu „MONAR-MARKOT”.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie przeprowadzili ankiety na temat Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Próbą badawczą zostało objętych 260 osób, co stanowi 8% wszystkich osób korzystających z pomocy żywnościowej.

158 osób (61% ankietowanych) ocenia jakość produktów żywnościowych jako bardzo dobrą, 98 (37%) jako zadowalającą, 4 osoby (2%) uznały, że jakość produktów była niezadawalająca.

W 205 przypadkach (79%) pomoc w formie artykułów żywnościowych znacznie wpłynęła na odciążenie budżetu domowego rodziny, w 43 (17%) nieznacznie, a w 12 przypadkach (4%) ankietowani uznali, że pomoc nie wpłynęła na odciążenie budżetu.

234 osoby (90% ankietowanych) uzyskały informację o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej od pracownika MOPS, 6 (2,3%) z plakatów informacyjnych, 1 (0,4%) z Internetu, 16 (6,2%) od znajomych, a 3 (1,1%) osoby w inny sposób (1 z radia, 2 od pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bełchatowie).

256 ankietowanych (98%) zaznaczyło, że są zadowoleni z obsługi Programu Żywnościowego, a 4 osoby (2%), były niezadowolone.

 257 osób (98,9% ankietowanych) wyraziło chęć skorzystania z pomocy w postaci artykułów żywnościowych w kolejnej edycji, 3 osoby (1,1%) uznały, że nie są zainteresowane tą formą wsparcia.