Informacja - Projekt unijny ,,CUS II dla powiatu bełchatowskiego"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2024

Informacja o realizacji projektu partnerskiego pn. „CUS II dla powiatu bełchatowskiego” w okresie od 01.10.2023 r. do 31.12.2026 r.

 

Miasto Bełchatów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:

CUS II dla powiatu bełchatowskiego”

realizowany w ramach Priorytetu 7 "Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem", Działanie FELD.07.09 "Usługi Społeczne i zdrowotne" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 - 2027.

Partnerem wiodącym oraz inicjującym projekt jest Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „PRZYSTAŃ”, z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Żeromskiego 1.

Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają osoby z niepełnosprawnością poprzez utworzenie i rozszerzenie już istniejących oraz prowadzenie na terenie powiatu bełchatowskiego miejsc świadczenia usług społecznych.

Łączna wartość projektu wynosi 9 620 491,00 zł,

w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 9 138 603,48 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadanie:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bełchatów

Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności z terenu miasta Bełchatowa. Usługa jest bezpłatna. Do zadań asystenta należy wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego, edukacyjnego. Uczestnicy projektu otrzymują codzienne wsparcie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, dodatkowo zostają objęci pomocą pracownika socjalnego, którego zadaniem jest monitorowanie zmian u uczestnika, współpraca z rodziną, instytucjami, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i udzielanie pomocy finansowej. Uczestnicy mogą korzystać w wyjść na wydarzenia kulturalne (np. kino, teatr) w asyście asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Raz w roku zostaną zorganizowane spotkania integracyjne dla uczestników projektu oraz personelu projektu.

W związku z realizacją zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Bełchatów” prowadzona jest ciągła rekrutacja do projektu „CUS II dla powiatu bełchatowskiego”. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać kontaktując się telefonicznie (044 635-28-78) bądź osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie na ul. Dąbrowskiego 2, pok nr 5.

Autor: PF