Zmiana wytycznych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2023

Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus realizowane będzie w miesiącu czerwcu. Jednocześnie informujemy, iż uległo zmianie kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej.

 Od 15 maja z takie formy pomocy mogą skorzystać osoby:

  • samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 1 823,60 zł oraz

  • w rodzinie, w których dochód na osobę nie przekracza 1 410,00 zł.

 

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań. O dokładnym terminie odbioru żywności będą informować pracownicy socjalni.

Autor: ND